Aantal tablets en desktop computers in Nederland gelijk


Het aantal mensen dat in Nederland een tablet heeft is evenveel als het aantal mensen dat een PC bezit, aldus nieuwe cijfers van GfK. Dat komt enerzijds omdat het tabletgebruik gegroeid is afgelopen jaar, maar ook omdat het PC-bezit is gedaald.

Zo groeide het aantal tabletbezit met 8% naar 7,9 miljoen. Dat is evenveel als het aantal mensen met een PC dat een jaar geleden nog stond op 8,3 miljoen. Hierin is niet het laptopgebruik meegenomen. Daar bezitten Nederlanders er nog altijd 10 miljoen van. Dat aantal komt overigens dan weer precies overeen met het aantal smartphones.

Galaxy tab tablet on couch
Dit doen we steeds vaker

De explosieve groei van het aantal tablets neemt trouwens wel af. In 2014 kwam die uit op 8% terwijl de jaren daarvoor dubbele groeicijfers werden behaald. Alleen onder de groep 65+-ers is nog een flinke groei waarneembaar. Inmiddels bezit de helft van deze groep inmiddels over een tablet.

Bron: GfKPraat mee over dit artikel