KPN goochelt met netneutraliteit


De Tweede Kamer stemde gisteren in met het verankeren van netneutraliteit in de wet. Voor mobiele operators in ons land is dat een tegenslag. KPN reageert op de bedrijfswebsite op het besluit.

Daarbij impliceert het bedrijf dat de wet de keuzevrijheid van klanten beperkt: "Wij gaan nu heel goed bekijken wat de consequenties zijn van deze beperkende wetgeving voor onze klanten en voor KPN zelf. Denk bijvoorbeeld aan de keuzevrijheid van de klant en de gevolgen voor het beheer van onze netwerken."

Eelco Blok
Eelco Blok wil netneutraliteit ten grave dragen

Vóór netneutraliteit

Hoewel het bedrijf niet positief is over de wet, is KPN wél voor netneutraliteit: "Allereerst: KPN is ook een voorstander van netneutraliteit en wil geen diensten blokkeren.".
Een vreemd statement, want eerde meldde CEO Eelco Blok iets heel anders. KPN wilde bepaalde diensten apart beprijzen. Wie niet zou betalen, krijgt geen toegang tot de dienst, en wordt dus geblokkeerd. Kennelijk hanteert KPN een alternatieve uitleg van het woord 'blokkeren'.

Het is overigens niet het enige gegoochel met woorden, waar niet alleen KPN, maar ook Vodafone zich schuldig aan maakt. Het begrip 'netneutraliteit' wordt door de providers op een bijzondere manier uitgelegd. KPN zegt voorstander van dit principe te zijn, en ook Vodafone vindt dat netneutraliteit 'het uitgangspunt' moet zijn. Uit de voorstellen van de bedrijven blijkt echter dat zij afscheid willen nemen van netneutraliteit.

Beetje minder neutraal

Netneutraliteit is het principe dat providers geen onderscheid maken tussen verschillende datapakketjes. Alle data is gelijk, en de provider verdient zijn geld met dienstverlening als intermediair tussen de consument en het internet. Neutraliteit is per definitie een absoluut begrip. Als je iets dat neutraal is een klein beetje minder neutraal maakt, is aan de neutrale situatie een eind gekomen.

KPN en Vodafone erkennen dat niet. Terwijl zij plannen hebben om datapakketjes ongelijk te behandelen, houden ze vol belang te hechten aan netneutraliteit. Met het beprijzen van WhatsApp komt daaraan weldegelijk een eind, want een datapakketje van WhatsApp wordt dan anders behandeld dan een pakketje naar een willekeurige andere app.

Vertroebelde discussie

Internet is jong. Misschien is het goed voor investeringsmogelijkheden van providers om afscheid te nemen van netneutraliteit, misschien is het beter voor de maatschappelijke vrijheid om netneutraliteit te beschermen. Dat debat kan gevoerd worden, maar wel met gelijke begrippen. Het sterkt de zaak van de providers niet dat ze deze discussie vertroebelen met hun eigen editie van het woordenboek.


Gerelateerd nieuws


Praat mee over dit artikel