Sitemap


Op deze pagina is een opsomming te vinden van links met de belangrijkste onderdelen van onze website.

Een sitemap (soms ook wel aangeduid als site map of site index) is een weergave van de architectuur van de website. Doorgaans is een sitemap een grafische voorstelling hiervan maar wij hebben ervoor gekozen om er een tekstuele weergave van te maken. Hierdoor helpen we niet alleen onze bezoekers om zich bekend te maken met NieuweMobiel.NL, ook zoekmachines zoals Google kunnen deze pagina gebruiken om onderdelen beter te vinden.