Gebruiksvoorwaarden


Door een NieuweMobiel.NL website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden').

 1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • de webpagina: alle webpagina`s die te vinden zijn onder de domeinen nieuwemobiel.nl, newmobile.nl, newmobile.com en nieuwemobiel.nl;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze Voorwaarden en de privacyverklaring.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. De inhoud van de webpagina is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Kopiëren, (deep)linken of distribueren van de inhoud of delen daarvan in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan.
 6. De inhoud van de webpagina kan bestaan uit reacties en meningen van gebruikers van de webpagina. Gepresenteerde meningen zijn niet noodzakelijk de meningen van de uitgever en deze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande reacties en meningen van gebruikers.
 7. De door u achtergelaten informatie die leiden tot 1 of meerdere aanpassingen van de inhoud van de webpagina, of leiden tot statistische gegevens zijn eigendom van de uitgever.
 8. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 9. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 10. Behoudens deze Voorwaarden, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 11. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 12. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 13. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Invoeren van gebruikersmeningen

In relatie tot het toevoegen van een mening over een toestel op de website zijn een aantal standaard regels opgesteld. Let op de volgende punten bij het achterlaten van uw mening:

 1. Ervaringen dienen gemotiveerd te zijn om toegelaten te worden.
 2. Opmerkingen, vragen en antwoorden aangaande huidige en/of aanwezige meningen zijn niet toegestaan en zal leiden tot het niet accepteren van de ingediende mening.
 3. Alleen meningen in Algemeen Beschaafd Nederlands zullen worden toegestaan. Grof taalgebruik en het herhaaldelijk gebruik van tekens, emoticons en andere karakters wordt niet toegestaan en zal resulteren tot het niet accepteren van de ingediende mening.
 4. Winkelnamen, prijzen, links naar commerciële sites en alle andere commerciële zaken worden door de uitgever verwijderd.
 5. Vragen en opmerkingen over het verkrijgen of beschikbaar stellen van handleidingen en/of andere informatie en content wordt niet toegestaan en zal resulteren tot het niet accepteren van de ingediende mening.
 6. Tweedehands aanbiedingen en ruilacties worden niet toegestaan.
 7. Alle onder de Voorwaarden en privacyverklaring genoemde punten zijn van toepassing op dit onderdeel.

Invoeren van nieuwsreacties

De uitgever behoudt zich het recht voor om reacties aan te passen of te verwijderen mocht aan ten minste één van de onderstaande punten worden voldaan. Bij het overtreden van één of meerdere onderstaande punten behoudt de uitgever zich het recht voor om u de mogelijkheid tot het plaatsen van een reactie te ontzeggen.

 1. De reactie discriminerend, beledigend en/of onnodig kwetsend is
 2. De reactie geplaatst is onder de naam van een andere gebruiker
 3. De reactie dubbel is of de inhoud dezelfde strekking heeft als een voorgaande reactie van u
 4. De reactie commeriëel van aard is
 5. De reactie niet in het Nederland geschreven is
 6. De reactie niet bijdraagd aan een zinvolle discussie of niet over het bijbehorende nieuwsfeit gaat
 7. De reactie spel- of stijlfouten bevat

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl