Haptic feedback


Haptic feedback, of haptische waarneming, is een technologie dat middels beweging, vibratie of door het uitoefenen van krachten communiceert met een gebruiker.

Haptic feedback, of force feedback, wordt vooral bij mobiele telefoons toegepast die zijn uitgerust met een touchscreen wat het toetsenbord vervangt. Deze ontwikkeling is het gevolg van een tekortkoming van een touchscreen; er volgt geen feedback aan de gebruiker wanneer deze een opdracht geeft. Dit kan worden opgelost door een geluidssignaal te geven, maar in een drukke omgeving is dit moeilijk of onmogelijk waar te nemen.