RSS lezer


RSS is de algemeen aanvaarde afkorting van Really Simple Syndication. RSS bestanden, ook wel RSS feeds genoemd, zijn XML bestanden met daarin een alternatieve, versimpelde weergave van online inhoud.

Ze worden vaak door nieuws sites en weblogs gebruikt. Met een RSS lezer is het mogelijk om RSS feeds in te lezen en weer te geven. Dit gebeurt pas wanneer de gebruiker zich geabonneerd heeft op een RSS feed. Dit is vrijwel altijd gratis. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een RSS lezer kan de gebruiker surf- en zoektijd besparen. De gebruiker krijgt een overzicht van informatie uit zijn interessegebied. De inhoud wordt in een simpele vorm aangeboden, met een link naar de volledige inhoud.