Monoblock


Dit type vormgeving wordt het vaakst toegepast bij een mobiele telefoon en wordt ook wel eens aangeduidt als Bar, Block of Candybar.

Bij dit ontwerp bestaat de mobiele telefoon uit één geheel en bevat verder geen bewegende onderdelen. Een eigenschap die op vrijwel alle telefoons van dit type terug te vinden is is de automatische toetsenbordblokkering. Omdat het toetsenbord geen bescherming heeft kan de telefoon ongewenste handelingen verrichten wanneer deze zich in bijvoorbeeld een broekzak bevindt. Met een speciale toetsencombinatie kan de telefoon vervolgens gedeblokkeerd worden.