GPS


GPS is de afkorting van Global Positioning System en is de commerciële naam voor een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem.

Officieel heet het systeem overigens nog steeds NAVSTAR wat staat voor NAVigation Satellite Time And Ranging. Het systeem bestaat uit minimaal 24 satellieten die in zes vaste banen rond de aarde draaien en elk een eigen signaal uitzenden. Met de ontvangst van minimaal vier van deze satellieten kan een GPS ontvanger zijn positie op aarde bij benadering bepalen. Het GPS systeem is 24 uur per dag in bedrijf, is nagenoeg overal ter wereld bruikbaar en werkt onder alle weersomstandigheden. Het is een militair systeem dat de overheid van de Verenigde Staten met beperkende nauwkeurigheid, aan iedereen beschikbaar stelt. Het GPS systeem is gemaakt voor zowel navigatiedoeleinden, geodetische puntbepaling, geografische informatiesystemen en nauwkeurige tijdsbepaling.