GPRS


GPRS is de afkorting van General Packet Radio Service. GPRS vormt een uitbreiding op het bestaande GSM netwerk.

Met deze technologie kan op een efficiëntere, snellere en goedkopere manier mobiele data verzonden en ontvangen worden. Een veel gebruikte toepassing van GPRS is Internet. De opvolgers van GPRS zijn onder andere EDGE en UMTS. Met GPRS zou theoretisch snelheden gehaald kunnen worden tot 114 kbps (1.000 bits per second), maar dit zal in de praktijk lager uitvallen. Het versturen van een MP3 bestand van 4MB zou dan bijna 5 minuten duren.