Autofocus


Autofocus is het automatisch scherpstellen van een voorwerp door de camera.

Autofucus wordt tot stand gebracht door het verschil in contrast te meten tussen naastgelegen meetpunten. Als het onderlinge contrast tussen naast elkaar gelegen meetpunten maximaal is, is het beeld scherp. Deze werking is vergelijkbaar met die van ons eigen oog.