A-GPS


A-GPS is de afkorting van Assisted Global Positioning System. Deze techniek combineert GPS met informatie van het mobiele netwerk om sneller een positie te kunnen bepalen.

Tevens kan ook de positie bepaald worden in dichtbebouwde gebieden omdat het mobiele netwerk grofweg al weet waar de mobiele telefoon zich bevindt. Deze informatie wordt verkregen met behulp van het Cell-ID van het basisstation waar de mobiele telefoon bij is aangemeld. Tunnels, muren en bossen hinderen de ontvangst van satelliet signalen die nodig zijn voor het gebruik van GPS. A-GPS vangt dit probleem op.